Ceza İnfaz Kurumlarında Terör ve Tehlikeli Mahkûmların İdaresinin İyileştirilmesi ve Radikalleşmenin Önlenmesi Projesi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Ceza İnfaz Kurumlarında Terör ve Tehlikeli Mahkûmların İdaresinin İyileştirilmesi ve Radikalleşmenin Önlenmesi Projesi çalıştayı Dış İlişkiler Daire Başkanı Fatih GÜNGÖR başkanlığında 2 – 5 Nisan 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirildi.Söz konusu çalıştaya Genel Müdürlüğümüz Güvenlik ve İnfaz Daire Başkanlığı, Eğitim ve İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcileri ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri, Ankara Cumhuriyet Savcısı, İspanya Proje Yerleşik Eşleştirme Uzmanı ve Kısa Dönem Uzmanlar katılım sağlandı.

IPA 2 dönemi 2015 yılı programı kapsamında eşleştirme ortağı İspanya ile ortaklaşa yürütülmekte olan proje ile terör mahkûmlarının radikalleşmelerinin önlenmesi, terör mahkûmlarına yönelik ceza infaz sisteminin ıslah ve idari kapasitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin birinci çeyrek döneminde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Angel Vicente Lopez Muriel bilgilendirmesi ile başlayan çalıştay konu ile ilgili mevzuat ve uygulamaların incelenmesi, Türk Ceza Kanunu Uygulamalarının değerlendirilmesi, soru/cevap oturumları ve tavsiyelerin paylaşılmasının ardından 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında 5 gün süren çalıştay programı sonlandırılmıştır.

Fotoğraflar