“Ceza İnfaz Kurumu Personel Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” Konulu Uluslararası Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüzün faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve eşleştirme ortağı Finlandiya-Estonya Konsorsiyumu ile yürütülen “Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamında “Ceza İnfaz Kurumu Personel Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” konulu çevrim içi konferans 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Söz konusu AB Eşleştirme Projesi ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personel eğitim merkezlerinin mevcut kurumsal kapasitesinin daha da güçlendirilmesi, yürütülmekte olan eğitsel çalışmalara yeni boyutlar ve iyi uygulama örnekleri kazandırılması, nitelikli öğretim görevlileri ve eğiticiler ile personel eğitim merkezlerinde etkin bir insan kaynakları yönetim sistemi geliştirilmesi sürecine destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Fatih Güngör’ün açılış konuşmaları ile başlayan çevrim içi konferansa Finlandiya Proje Lideri Heidi Lind, Estonya Proje Lideri Ivo Kitsing, Estonya Güvenlik ve Adalet Akademisi Rektörü Marek Link, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Anni Karnaranta, Proje Bileşen Liderleri, Finlandiya Ceza Yaptırımları Kurumu temsilcileri, Estonya Güvenlik ve Adalet Akademisi temsilcileri, Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri, Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün ilgili Daire Başkanlığı temsilcileri ve Personel Eğitim Merkezlerimizden temsilciler katılım sağladı.

Çevrim içi konferans çerçevesinde; AB üyesi devletlerin ve ülkemiz ceza infaz kurumu personelinin eğitim sistemlerindeki yenilikçi gelişmeler, infaz hizmetleri personel eğitim sistemlerinin gelişiminin desteklenmesi, yenilikçi ve teknolojik uygulamaların uluslararası düzeyde paylaşılması konularında bilgi aktarımı ve paylaşımlarında bulunuldu. İki gün boyunca süren konferans; Finlandiya, Estonya ve Türkiye’den katılan temsilcilerin karşılıklı değerlendirmeleri ile sona erdi.
 

Fotoğraflar