Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 51. Eğitim Kurulu Toplantısı Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş’un Katılımı İle Yapıldı

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Eğitim Kurulu Toplantısı Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ’un başkanlığında 21 Ocak 2020 tarihinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde gerçekleşti.

Toplantı; Eğitim Kurulu Üyeleri Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz ÇİFTCİ, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman ATALAY, Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mehmet AYDIN, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet ARI, Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı İbrahim ŞAHİN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İŞLİYEN, Türkiye Barolar Birliği Avukatı Av. Seray ŞENFER, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife IŞIK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden YALÇINKAYA, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal YERDELEN ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan AKCEVİZ,  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Daire Başkanı Barış ÖNER, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Dilek ŞİRİN, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin ASLAN, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Daire Başkanlığı Şube Müdürü Dr. Güven URGAN’ın katılımıyla gerçekleşti.

Eğitim Kurulu toplantısı Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ’un konuşmaları ile başladı. Sayın KUŞ konuşmasında; ceza adalet sisteminin insanları sadece kapalı bir ortamda tutmaya hizmet etmediğini, onların yeniden topluma kazandırılmasında etkin rol oynadığını belirterek, bu amaca hizmet eden ceza infaz kurumu personelinin eğitiminin çok önemli olduğunu dile getirdi. İyi planlanmış bir eğitimin; nitelikli, görev bilinci ile hareket eden, donanımlı personelin yetiştirilmesine katkı sağladığını bu amaç doğrultusunda da göreve yeni başlayan personelin yetiştirilmesinin ancak eğitimle mümkün olduğunu ve eğitimin sürekliliğinin de büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün sunumu Personel Eğitim Daire Başkanı Barış ÖNER tarafından yapıldı. Sunumda, eğitim merkezlerinde 2019 yılı içinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri değerlendirilerek, 2020 yılı eğitim planı arz edildi. Kurul üyelerinden, düzenlenen eğitimler hakkında görüş ve öneriler alınarak toplantı sonlandı.
 

Fotoğraflar