CİKPEM Projesi 6. Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün AB üye ülkeleri Finlandiya-Estonya ile ortaklaşa yürüttüğü ve kısa adı CİKPEM olan ‘Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi’ projesinin 6. yürütme kurulu toplantısı düzenlendi.

Ceza infaz kurumları personel eğitim merkezlerinin kurumsal kapasitesinin işleyiş, insan kaynakları ve eğitim programları yönünden geliştirilmesini amaçlayan CİKPEM projesi IPA 2 dönemi 2016 yılı programı kapsamında yer alıyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda proje kapsamında yapılan faaliyetler, sağlanan gelişmeler ve gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol ve AB üye ülkeleri proje liderlerinin açılış konuşmaları ile başlayan toplantı, yerleşik eşleştirme danışmanı tarafından yapılan çeyrek dönem raporu ve 4. iş planının sunumuyla devam etti. Toplantıda önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar gündeme alındı. Ayrıca toplantıda bir sonraki toplantı tarihi 27 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Toplantıya; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanlıklarının temsilcileri ile proje bileşen liderleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezinden öğretim üyeleri, Finlandiya Proje Lideri Heidi Lind, Estonya Proje Lideri Ivo Kitsing, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Anni Karnaranta, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri katıldı.  
 

Fotoğraflar