CİKPEM Projesi Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün AB üye ülkeleri ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi’ projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün AB üye ülkeleri Finlandiya-Estonya ile ortaklaşa yürüttüğü ve kısa adı CİKPEM olan ‘Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi’ projesi IPA 2 dönemi 2016 yılı programı kapsamında yer alıyor. CİKPEM projesi ile ceza infaz kurumları personel eğitim merkezlerinin kurumsal kapasitesinin işleyiş, insan kaynakları ve eğitim programları yönünden geliştirilmesi hedeflendi.

Projenin kapanış törenine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş,  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol, Finlandiya Ceza Yaptırımları Kurumu Genel Müdürü Arto Kujala, Sivil Toplum Temel Haklar Yargı ve İç İşleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından program proje kapsamında elde edilen kazanımlar ve proje sonuçları ile ilgili teknik konuşmaların yer aldığı ikinci bölümle devam etti.

Programda öğleden sonra ikinci bir oturum yapıldı. İkinci oturumda, Personel Eğitim Merkezleri Strateji Önerileri Lansman Semineri düzenlendi.
 

Fotoğraflar