Çocuklarda Suç Tekrarının Önlenmesi Çalıştayı Başladı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile UNICEF işbirliğinde hazırlanan Çocuklarda Suç Tekrarının Önlenmesi Çalıştayı Ankara Plaza Hotel’de başladı. Çalıştaya; Tükiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftci, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Fatih Belviranlı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, UNİCEF Temsilcisi Göktan Koçyıldırım, Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Aral, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Bıkmaz, İcra İşleri Dairesi Başkanı Alim Polat, , Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Çıtlak, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz, Mağdur Hakları Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan, Ankara Komisyon Başkanı Yunus Alkaç Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof. Dr. Müge Artar ile konuyla ilgili çalışmaları olan akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve teknik personeli katılmıştır.

Çalıştayın ilk gününde, açılış konuşmaları sonrasında çocuk suçluluğuna ilişkin güncel verilerin yanı sıra teorik arka planın olacağı sunumların ve panel oturumunun gerçekleştirilmesi;
Çalıştayın ikinci gününde katılımcıların; 1. Toplumsal Uyum ve Onarıcı Adalet; 2. Sosyalleştirme Süreçleri: Eğitim ve Boş Zaman Yapılandırması; 3. Çocuğa Özgü İnfaz Rejimi: Denetimli Serbestlik; 4. Sosyal Politikalar ve Ailenin Güçlendirilmesi olmak üzere dört farklı konuda çalışmalarını sürdürmeleri ve sonuçlara dair sunum yapmaları planlanmıştır.
 

Fotoğraflar