Çocukların Güvenli Salıverilmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla çalıştay düzenlendi.

2021 yılında Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında "Tutuklu, Hükümlü veya Yükümlüler ile Çocuklarının Sosyal Hizmetlerden Yararlandırılması Hakkında İş Birliği Protokolü"  imzalanmıştı. Düzenlenen çalıştay, ceza infaz kurumunda bulunan 12-18 yaş grubu hükümlü ve tutuklu çocukların ceza infaz kurumlarından salıverilmelerinden sonra ailelerine teslim edilmeleri ve takiplerinin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda yaşanan sorunların çözümü ve mevcut faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla yapıldı. UNICEF koordinatörlüğünde düzenlenen çalıştay 26-27 Ekim tarihinde Ankara’da düzenlendi. Çalıştaya, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Bilir, İyileştirme ve Topluma Kazandırma Daire Başkanı Dr. Hüseyin Şık, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite ve Hizmet Planlama Daire Başkanı H. Betül Özdüzen Teker, UNICEF Çocuk Koruma Birim Sorumlusu Göktan Koçyıldırım, çocuk ceza infaz kurumu müdürleri ve uzmanlar katıldı.

Çalıştayın açılış konuşması Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Bilir tarafından yapıldı. İyileştirme ve Topluma Kazandırma Daire Başkanı Dr. Hüseyin Şık ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite ve Hizmet Planlama Daire Başkanı H. Betül Özdüzen Teker sunum yaptı. Çalıştayda her iki Bakanlığa bağlı taşra teşkilatlarında görev yapan kurum müdürleri ile meslek elemanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda yaşanan sorunlar tartışıldı.
 

Fotoğraflar