Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu 17. Toplantısı Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul Başkanlığında Gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri 17. Danışma Kurulu toplantısı Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul başkanlığında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sezer, Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Alperen Öztürk, Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, Jandarma Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkanı J. Alb. Alper Çetinkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner, Personel Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Dündar, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet BAŞ, Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Olgun Gündüz, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şuayip Tunçal, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım, Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Samet Güneş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Rıza Gökler, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Emine Feryal Turan, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri, Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimleri Kevser Ceylan Koca, Mutlu Aksoy ve İbrahim Enes Çelik katıldı.

Ceza yargılamasında olduğu gibi ceza infaz sisteminde de onarıcılık, tazmin edicilik, yeniden toplumsal katılım, kazandığımız altın terimler olmuştur.

Toplantının açış konuşmasında Danışma Kurulu Başkanı Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul şu ifadelere yer verdi. “Ceza yargılamasında olduğu gibi ceza infaz sisteminde de onarıcılık, tazmin edicilik, yeniden toplumsal katılım, kazandığımız altın terimler olmuştur. Bu terimler aynı zamanda, Bakanlığımızın kurumsal vizyonuna da ışık tutmuştur.

Hiç şüphesiz, ceza adalet ve infaz sistemindeki bu anlayışı desteklemesi, suçluların rehabilitasyonu, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi ve toplumun korunması amacına hizmet etmesi bakımından denetimli serbestlik sistemi, ceza ve infaz sistemimizin önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Ülkemizde kurulduğu 2005 yılından bu yana ceza adalet sistemi içinde pek çok başarılı çalışmaya imza atarak yoğun bir dönemden geçen denetimli serbestlik sistemi ile yükümlülerin cezalarının toplum içinde infaz edilmesinde, denetim ve takiplerinin yapılmasında, eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile yükümlülerin toplumsal uyum becerilerinin güçlendirilmesine katkı sağlanmasında çok önemli görevler yürütülmektedir.”

Denetimli serbestlik sisteminin kısa bir sürede geldiği noktayı mutlulukla karşılıyoruz; ancak, bugün bulunduğumuz noktayı yeterli görmüyoruz.

Toplantıda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç “Denetimli serbestlik sisteminin kısa bir sürede geldiği noktayı mutlulukla karşılıyoruz; ancak, bugün bulunduğumuz noktayı yeterli görmüyoruz. Denetimli serbestliği halen büyümeye devam eden ve gelişime açık bir sistem olarak görüyoruz. Bu sebeple de siz değerli Danışma Kurulu üyelerimiz ile olduğu gibi gerek Ülkemiz, gerekse yabancı akademisyen ve kurum temsilcileri ile sık sık temaslar kuruyor ve bir araya geliyoruz. Bu kapsamda; yakın bir zamanda, farklı alanlarda çalışmakta olan akademisyenlerimizin ve kurum temsilcilerinin yoğun katılımları ile “Uluslararası Yaklaşımlar Işığında 16. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. Bu çalıştay, tüm somut çıktıları ile denetimli serbestlik sisteminin gelecek vizyonu için çok önemli bir kaynak olacaktır. Sizler ile bir arada bulunduğumuz Danışma Kurulu toplantımız vesilesi ile de çalıştaya sunduğunuz katkılar için siz değerli Danışma Kurulu üyelerimiz ve akademisyenlerimize tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum.” dedi.

Toplantıda “2021 yılı denetimli serbestlik hizmetleri” ile “10 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin getirdiği yenilikler” görüşülmüş; son olarak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından “Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye’de 16. Yılında Denetimli Serbestlik Hizmetleri ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı” çıktıları hakkında üyelere bilgi verildi.

Toplantı kurul üyelerinin tavsiye kararı almasından sonra sona erdi.
 

Fotoğraflar