Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı Tamamlandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi işbirliği ve Yargıtay ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye’de 16. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı” tamamlandı.

Çalıştayın son gününde çalışma gruplarının rapor sunumları gerçekleştirildi. Çalıştayda, ‘Denetimli Serbestlik Sisteminin Basın ve Medyadaki Yeri’ çalışma grubunun rapor sunumunu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun yaptı. Altun sunumunda 16 yıllık uygulamaya ilişkin haberlerin toplu analizinin yapılarak raporlaştırılmasını, denetimli serbestlik sisteminin tanıtılmasına ilişkin materyalin hazırlanmasını önerdi.

“Kadınlara Yönelik Çalışmaların Özelleştirilmesi” çalışma grubunun rapor sunumunu Doç. Dr. Fulya Akgül Gök yaptı. Gök, sunumunda denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışan uzmanlara yönelik hizmet içi çalışmaların artırılmasının önemine dikkati çekti. Gök, üniversiteler ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla olan işbirliğinin ve iletişimin çoğaltılmasını tavsiye etti.  

“Türkiye ve Dünyada Göç ve Suç İlişkisi” çalışma grubunun rapor sunumunu Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Karataş yaptı. Karataş, mültecilerin ve geçici koruma sağlanan yabancıların; ülkeye girişlerde suç ve yasal hakları hususunda bilgilendirilmeleri, toplumsal uyum programlarına dahil edilmesi tavsiyesinde bulundu.

“Eski Hükümlülerin İstihdam Edilebilmesi İçin İşbirliği Çalışmaları” çalışma grubunun rapor sunumunu Doç. Dr. Gökhan Savaş yaptı. Savaş, eski hükümlü istihdamı için kamuda ve özel sektörde zorunlu çalıştırma kontenjanı yerine teşvik çalışmaları yapılmasının, kendi işini kurma projelerinin desteklenmesinin, eski hükümlülerle ilgili faaliyet gösteren koruma kurullarının geliştirilmesiyle ilgili proje hazırlanmasının ve sivil toplum kuruluşlarının sürece katılımının desteklenmesini önerdi.

“Bağımlılıkla Mücadelede Yargının Rolü” çalışma grubunun rapor sunumunu Öğretim Görevlisi Niyazi Umut Akıncıoğlu yaptı. Akıncıoğlu, ‘Bağımsızlık Köyü’ benzeri rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasını, akademik destek alınarak iyileştirme çalışmalarının çeşitlendirilmesini ve Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesi kapsamında verilecek kararlar öncesi kişinin tedaviye ihtiyaç duyup duymadığı konusunda uzman raporu alınmasını tavsiye etti.

Çalıştayın kapanış programına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sezer katıldı. Çalıştayın kapanışında konuşan Alkaç, denetimli serbestlik uygulamalarının çalıştayda elde edilen veriler doğrultusunda daha da geliştirileceğini belirterek çalıştaya destek veren tüm katılımcılara ve çalıştay paydaşlarına teşekkür etti.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve 3 gün süren çalıştay ile ilerleyen süreçte denetimli serbestlik politikalarına yön verilebilmesi amaçlanıyor.

Geniş katılımın olduğu çalıştaya, bakanlıklar, uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.
 

Fotoğraflar