DEPAR’a Emek Veren Ceza ve Tevkifevleri Çalışanlarına Teşekkür Belgesi Verildi

Ceza infaz kurumlarında yürütülen müdahale programlarından olan Değerlendirme, Profil Araçları ve Rehabilitasyon Programları (DEPAR)’a yönelik çeşitli revize çalışmaları yapılıyor.

DEPAR kapsamında; hükümlülere yönelik 15 müdahale programı geliştirildi. Bu programlardan altısı bireysel, dokuzu ise grup müdahale programı şeklinde tasarlandı.  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, personel eğitim merkezlerinde ve ceza infaz kurumlarında görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacı unvanında toplam 36 personel, 15 Nisan’dan bu yana program üzerinde yoğun şekilde revize çalışması gerçekleştirdi. Yüz yüze yapılan 3 çalıştay ve her hafta düzenlenen çevrimiçi toplantılarla revizyonuna ihtiyaç duyulan 11 müdahale programının güncelleme çalışmaları 8 aylık süreçte tamamlandı.

Yürütülen revizyon çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin üstün gayret göstererek başarıyla tamamlayan psikolog ve sosyal çalışmacı unvanındaki personele Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç’ın da katılımıyla teşekkür belgesi verildi.
 

Fotoğraflar