Eşleştirme Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

IPA 2 dönemi 2015 yılı programı kapsamında eşleştirme ortağı İspanya ile yürütülmeye başlanan “Ceza İnfaz Kurumlarında Radikalleşmenin Önlenmesi Amacıyla Terör Mahkumlarının İdaresinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Genel Müdürümüz Şaban Yılmaz başkanlığında, Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Yılmaz ile Daire Başkanlarımızın, Tetkik Hâkimlerimizin ve Proje Bürosu uzmanlarının katılımlarıyla Genel Müdürlüğümüzde Proje Tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. Projenin Yerleşik Eşleştirme Danışmanı olan Angel Vicente Lopez Muriel toplantıda programın genel amaç ve hedeflerini aktarmış, terör mahkûmlarının radikalleşmelerinin önlenmesi amacıyla mahkumlara yönelik ceza infaz sisteminin eğitim, ıslah ve idari kapasitesinin iyileştirilmesinin önemi üzerinde durmuştur. Muriel’in sunumunun ardından proje bileşenlerinin liderleri kendi alanları ile ilgili aktarımlarını gerçekleştirerek radikalleşmenin önlenmesinde; ceza infaz sisteminin uluslararası ve Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilmesinin, yeni politika önerilerinin geliştirilmesinin, mahkumlara yönelik etkili risk değerlendirme araçlarının ve müdahale programlarının geliştirilmesinin ve terör mahkumlarına yaklaşım konusunda ceza infaz kurumu personeline eğitimler sağlanmasının gerekliliği ve önemi üzerinde durmuştur.
Proje tanıtım toplantısının kapanış kısmında konuşma yapan Genel Müdürümüz Yılmaz, bu projenin ülkemizde radikalleşme konusunda gerçekleştirilecek en geniş kapsamlı çalışma olacağını belirtmiş, proje çıktıları ile Avrupa Birliği ülkelerine emsal oluşturacağı konusundaki güvenini dile getirmiş ve bu sebeple de hem paydaşlarla yoğun işbirliğine hem de Genel Müdürlüğümüz birimleri arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yapmıştır.

Fotoğraflar