Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ev Sahipliğinde Bilişim ve İletişim Teknolojileri Çalıştayı Düzenlendi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Avrupa Cezaevleri ve Islah Hizmetleri Kuruluşu tarafından ‘Bilişim ve İletişim Teknolojileri Çalıştayı’ düzenlendi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün üyesi olduğu Avrupa Cezaevleri ve Islah Hizmetleri Kuruluşu tarafından düzenlenen çalıştayın teması 'Hükümlülerin Dijital Yolculuğu - Mevcut ve Gelecekteki Çözümler' olarak belirlendi. 3 gün süren ve çoğunluğu AB üyesi 23 farklı ülkeden 80’e yakın yetkilinin katıldığı çalıştaya, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Dış İlişkiler Daire Başkanı Fatih Güngör, İyileştirme ve Yeniden Topluma Kazandırma Daire Başkanı Dr. Hüseyin Şık, Tetkik Hâkimleri Fatih Serkan Günaydın ile Soner Akkuş katıldı. Çalıştayda, Dış İlişkiler Daire Başkanı Fatih Güngör ’Akıllı Teknolojiler: Türk Ceza İnfaz Kurumlarında Son Teknolojik Gelişmeler’’ konulu kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

ÇALIŞTAYDA ELE ALINAN KONU BAŞLIKLARI:

Son yıllarda hızlı bir gelişme kaydeden ceza infaz kurumlarında internet erişimi, e-sağlık ve e-eğitim, mobil cihazların kullanımı, biyometri, video konferanslar ve buna benzer konular çalıştayın ana konuları arasında yer alıyor.

Bu yıl İstanbul’da altıncısı gerçekleştirilen çalıştayda spesifik olarak; akıllı teknolojiler, modern ceza infaz kurumları, teknoloji ve yaklaşımdaki ortak noktalar ve çelişkiler, ceza infaz kurumlarında dijital olgunluğa ulaşmak, hükümlülerin dijital yolculuğunu desteklemeye ilişkin örgütsel hazırlıklar, hükümlüleri bilgi iletişim teknolojilerini kullanmaya teşvik etmek, ceza infaz kurumu hizmetlerinden yararlanmak için bilgi iletişim teknolojilerini kullanmanın pratik kullanımı konularında çalışmalar yürütüldü.

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER BAŞARIYLA YÜRÜTÜLÜYOR

Çalıştayın açılışında konuşma yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, ülkemizde son 20 yılda ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler ve önemli reformlar gerçekleştirildiğini belirterek, “Adalet sisteminin iyileştirilmesi yönündeki ulusal politikaya paralel olarak Avrupa Birliğine katılım süreci ve uyum politikaları da bu reform sürecinde etkili olmuştur.” dedi. Alkaç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün gelinen noktada sağlanan değişim ve gelişim sürecine ivme kazandıran tamamlayıcı unsurlardan birisi kuşkusuz, başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirliği çalışmaları ve bu kapsamda yürütülen projelerdir. Bakanlığımız bugüne kadar ceza ve adalet alanında pek çok Avrupa Birliği destekli projeyi başarıyla yürütmüş ve hâlihazırda yürütmeye devam etmektedir.”

“ÇAĞDAŞ ANLAYIŞA UYGUN YENİ CEZA İNFAZ KURUMLARININ YAPILMASI DA ZORUNLULUK ARZ ETMEKTEDİR”

Konuşmasında son 20 yılda ceza infaz sisteminde yapılan köklü değişikliklere ve önemli reformlara değinen Alkaç, Genel Müdürlük olarak ceza infaz sistemindeki uygulamaları uluslararası perspektife uygun olarak güçlendirmeyi ve iyi uygulama örneklerini ceza infaz sistemine kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Teknolojik gelişmelerin ceza infaz sistemine yansıtılması anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Alkaç, konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

“Son 20 yılda uluslararası normlara ve teknolojik gelişmelere uymayan, fiziki şartları ve kapasiteleri itibariyle eğitim ve iyileştirmenin kısıtlı yapıldığı ya da hiç yapılamadığı 285 adet ceza infaz kurumu kapatılmıştır. Aynı zamanda çağdaş anlayışa uygun yeni ceza infaz kurumlarının yapılması da zorunluluk arz etmektedir. Bu kapsamda son 20 yılda çağdaş infaz anlayışına uygun nitelikte gerekli teknolojik imkânlara sahip 247 adet ceza infaz kurumu hizmete alınmıştır. Mevcut durum itibarıyla ülkemizde 384 adet ceza infaz kurumu bulunmaktadır.”

Dünya genelinde infaz sistemlerinde teknolojinin etkin kullanımının ivme kazandığına dikkati çeken Alkaç, ceza infaz sistemlerinde teknoloji alanında etkin adımlar atılması gerektiğini belirtti. Alkaç, “Genel Müdürlüğümüzün de yakından takip ettiği çeşitli bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin projeler ile çok fazla personel tasarrufu sağlanmasının yanı sıra ceza infaz kurumlarında çok daha etkin bir güvenlik işleyişi sağlanabilmektedir.” ifadelerini kullandı.

 

Fotoğraflar