Genel Müdür Yıldırım 29. Avrupa Konseyi Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürleri Konferansına Katıldı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım bu yıl Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılan 29. Avrupa Konseyi Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürleri Konferansına katıldı.

24-25 Haziran 2024 tarihlerinde yapılan konferans, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden uzmanlar ve yetkilileri bir araya getirerek ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik sistemlerinin güncel sorunlarını ve gelişim alanlarını tartışmaya açtı. Bu yılki konferansın ana teması, “Cezaevleri ve Denetimli Serbestlik Sistemi Temelinde İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü” olarak belirlendi. Konferans kapsamındaki oturumlarda ve altı ayrı çalıştayda, hükümlü ve tutukluların özerkliği, organize suç gruplarıyla mücadele, denetimli serbestlik hizmetlerinin genişletilmesi, tekrar ceza infaz kurumlarına dönen hükümlü ve tutukluların yönetimi, rehabilitasyon sürecinde mağdurların rolü, ömür boyu hapis cezaları ve yüksek güvenlikli rejimler konuları ele alındı. Ayrıca, Sofya’da inşası devam eden Ceza İnfaz Kurumu ziyaret edildi.

Konferans, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik sistemleri üzerine bilgi alışverişi yapma ve iyi uygulama örneklerini tartışma fırsatı sundu. Ayrıca, ceza adaletinin temel ilkeleri olan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında ülkeler arası iş birliğinin artırılması amaçlanıyor. Konferans, ceza infaz kurumlarının ve denetimli serbestlik sistemlerinin iyileştirilmesi için önemli bir platform sağlıyor ve ülkelerin bu alandaki deneyimlerini paylaşarak daha etkili politikalar geliştirmelerine yardımcı oluyor.
 

Fotoğraflar