Genel Müdür Yıldırım: “Daha Güvenli Bir Toplum Oluşturma Gayesi ile Yola Çıkıyoruz”

"Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Disiplin ve Ödül Uygulamalarının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen, ‘Ceza İnfaz Sistemlerindeki Disiplin ve Ödül Uygulamalarına İlişkin Uluslararası Standartlar ve İyi Uygulama Örnekleri Hakkında Uluslararası Konferans’ başladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Norveç, Belçika ve Hollanda tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde düzenlenen konferans Ankara’da yapılıyor. 2 gün sürecek olan konferansta panel oturumları ve soru cevap bölümleri bulunuyor. Konferansın açılışında konuşma yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, “Avrupa Birliği ve uluslararası standartları ile uyumlu disiplin ve ödül sisteminin hayata geçirilmesini amaçlayan projemiz ile özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişilerin haklarını ve onurlarını bütünüyle koruyan, daha güvenli bir toplum oluşturma gayesi ile yola çıkıyoruz.” dedi.

Konuşmasında projenin amaçlarına da değinen Genel Müdür Yıldırım, ceza infaz kurumlarında ödül ve disiplin uygulamalarını en üst seviyeye çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi, Yıldırım konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal mevzuatımızda yer alan hükümler doğrultusunda kurumlarımızda yürütülmekte olan disiplin ve ödül uygulamaları ile amacımız; hükümlü ve tutukluların kurum içerisinde gerçekleştirmiş oldukları olumlu veya olumsuz her türlü eylemin sorumluluğunu almalarını sağlamak suretiyle insan haklarına saygılı, hukuki ve toplumsal kurallara bağlı bireyler olmalarını teşvik etmek ve yeniden sosyalleşmelerine zemin hazırlamaktır.”

Genel Müdür Yıldırım, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik muameleye ilişkin standartların belirlenmesinde uluslararası belgeler ve uluslararası kuruluşların tavsiye kararlarının yol gösterici olduğunu dile getirdi. Yıldırım, “Genel Müdürlüğümüz tarafından Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi Raporları, Avrupa Cezaevi Kuralları ve Nelson Mandela Kuralları gibi uluslararası belge ve tavsiye kararlarının yakinen takibi ile ceza infaz sistemimiz içinde iyileştirilmesi gereken hususların tespit edilmesi, eksikliklerin tamamlanması ve sistemin uluslararası standartlara uygun bir şekilde varlığını devam ettirmesi kolaylaşmaktadır.” şeklinde konuştu.

Ceza İnfaz Sistemi Sürekli Geliştiriliyor

Son yirmi yılda uluslararası standartlar doğrultusunda ve insan hakları alanındaki gelişmelere uygun, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen bir infaz sistemi doğrultusunda ilerlediklerini dile getiren Yıldırım, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Ceza infaz alanında güncel, ilerici gelişmelerin takip edilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla bu tür iş birliklerin sağlanması ve çalışmaların yürütülmesi konusundaki samimiyetimizi ve bu yönde atılacak adımlar için de şimdiden çok heyecanlı olduğumuzu belirtmek isterim.”

Düzenlenen konferansa, Belçika, Norveç, Hollanda Büyükelçiliği temsilcileri, Avrupa Konseyi temsilcileri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Yılmaz, Namık Kemal Varol, Banu Demirci Altay, Burak Ceyhan, Fatih Güngör, Çelebi Yılmaz, daire başkanları, tetkik hâkimleri, kurum müdürleri ve proje paydaşları katıldı.

Fotoğraflar