Genel Müdürümüz Sayın Enis Yavuz YILDIRIM Göreve Başlaması Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı

Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü güçlü kurumsal kültürü, eğitimli personeli ile sürekli kendini yenileyen, geliştiren vizyonuyla ve “insan odaklı” bir çalışma anlayışı ile alanında dünyada örnek kurumlar arasındadır.

Son derece değer verdiğimiz ve birlikte çalışmaktan gurur duyduğumuz, kurumlarımızda görev yapan çalışma arkadaşlarımızın; sağlıklarının korunması, mutluluklarının sağlanması, kariyer gelişimlerinin sürdürülebilmesi, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında olacaktır. Bu konularda personelimiz ile güçlü iletişim halinde gerekli bütün çalışmaların yapılacağının altını önemle çizmek isterim.

Suça sürüklenen bireylerin eğitim ve sosyokültürel çalışmalar ile topluma kazandırılmasını amaç edinen insan odaklı infaz sistemimiz modern ve gelişmiş ülkelerdeki infaz sistemlerine örnek gösterilebilecek aşamaya gelmiş olmakla birlikte, ceza infaz kurumlarında insanı en yüksek değer olarak kabul eden yaklaşımlarımızdan taviz verilmesinin ve bu yoldan geri dönmenin söz konusu olamayacağını bir kez daha vurgulamak isterim.

2005 yılında kurulan denetimli serbestlik sistemi, ceza infaz sistemimiz içinde son derece önemli bir yere sahip olmakla beraber, bu sistemde uygulanan psikososyal programların sayısının artırılması, hapis cezasına seçenek yaptırımların uygulama alanının genişletilmesi konusunda çalışmaların hızlandırılarak devam etmesi ihtiyacı açıktır.

Personel eğitim çalışmaları, içinde bulunduğumuz yüzyılın gereklerine uygun, yeni paradigmalarla etkinliği artırılarak devam edecek, personelimizin ihtiyaç duyduğu bilgiye erişimi, gerek uzaktan gerekse yüz yüze yapılacak eğitimlerle temin edilecektir. Bu kapsamda ülkemizin sahip olduğu deneyimi paylaşmak ve sistemin gelişimini devam ettirmek amacıyla uluslararası ilişkilere ve projelere de önem verilecektir.

Ülkemizin dünyaya örnek kurumlarından biri olan, kamu kurumları ve özel sektör tarafından yakından izlenen ve meslek sahibi olmayan hükümlülerin meslek sahibi olmaları, meslek sahibi olan hükümlülerin de var olan mesleklerini geliştirmelerini amaçlayan, eğitim ve iyileştirme hedefinin en önemli ayağı işyurtları faaliyetlerinin, güçlendirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar da, İşyurtları Daire Başkanlığı ile birlikte, artarak devam edecek, bu kapsamda, ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin iş bulmaları için, denetimli serbestlik koruma kurulları aracılığıyla ilgili kurumlarla güçlü iş birlikleri sağlanacaktır.

Tüm bu çalışmalarda kurumlarımızı yakından tanıyan, sorunları bilen ve çözümleri hususunda irade ortaya koyan, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ın liderliği ve Bakan Yardımcımız Sayın Akın Gürlek’in destekleri bize güç verecektir.

Önümüzdeki çalışma döneminin, en büyük gücümüz olan; kahraman ve fedakâr ceza infaz personelimiz ile birlikte, milletimize ve devletimize hayırlı hizmetlerin yapıldığı, personelimizin beklentilerinin olabildiğince karşılanabildiği, kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklular ile ailelerinin iyi niyetli yakınmalarının azaltıldığı bir dönem olması dileği ile saygılarımı sunuyorum.