Kamu Denetçiliği Kurumundan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Plaket

Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu kurumlarının incelenmesi ve araştırılmasıyla ilgili istedikleri bilgi ve belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim eden kurumlara plaket verdi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararlarına olumlu yaklaşan, bilgi ve belge talebinin karşılanması konusunda hassasiyet gösteren idarelerin temsilcilerini dinlemek üzere mecliste bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararlarına yüksek oranda uyan idarelerin temsilcilerine plaket takdiminde bulunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon toplantısında ele alınan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçileri, 2023 yılı yıllık raporlarını incelerken, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından istenen bilgi ve belgeleri süresi içinde verme konusunda hassasiyet gösteren ve kurumun önerileri doğrultusunda diğer kurumlara göre daha fazla uyum gösteren kurumlara plaket verildi. Bu kurumlar arasında yer alan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü adına plaket, Genel Müdür Enis Yavuz Yıldırım’a takdim edildi. Bu ödül, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün idari kapasitesini ve Kamu Denetçiliği Kurumu ile olan uyumlu çalışmalarını göstermesi açısından önem arz ediyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu idaresinin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyen, araştıran ve önerilerde bulunan bir kurum olarak görev yapıyor. TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan ve karma bir komisyon tarafından desteklenen Kamu Denetçiliği Kurumu, Alt Komisyon bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM’de gerçekleştirilen toplantıya; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Yılmaz ile Fatih Güngör katıldı.

 

Fotoğraflar