Personel Seçim ve Terfi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi – PESİP Ölçek Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayı İstanbul Personel Eğitim Merkezinde Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen, yerel kaynaklar ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyeleri Dr. Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK ve Dr. Eren ÖZBERK’in akademik danışmanlığı ile yürütülen proje ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü için standart bir personel işe alım, atama ve terfi sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, projenin ilk faaliyeti olarak ceza infaz sistemi için istihdam edilecek güvenlik, psiko-sosyal, yönetici, eğitim merkezleri, Genel Müdürlük merkez personel için standart işe alım kriterleri belirlenmesi amacıyla geçtiğimiz Temmuz ayında Ankara’da yapılan ölçme değerlendirme araçları geliştirme eğitimi sonrasında, Ölçek Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayı 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Personel Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Proje ile oluşturulması planlanan ölçeklerin bu amaca uygun geliştirilecek özel bir yazılım aracılığıyla personelin seçim ve işe alım süreçlerinde kullanılması hedeflenmektedir.