Radikalleşmenin Önlenmesi Eşleştirme Projesi Kapsamında “Eğitim İhtiyaç Analiz Anketi” Pilot Çalışması Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüz ve İspanya Cezaevleri Genel Sekreterliği ile ortaklaşa yürütülmekte olan “Ceza İnfaz Kurumlarında Terör ve Tehlikeli Mahkumların İdaresinin İyileştirilmesi ve Radikalleşmenin Önlenmesi Eşleştirme Projesi” kapsamında terör ve tehlikeli mahkumlarla çalışan personelin eğitim ihtiyacının belirlenmesi amacıyla oluşturulan “Eğitim İhtiyaç Analiz Anketi” nin pilot uygulaması Adana, Bolu ve Tekirdağ illerinde bulunan yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilmiştir. Proje ekibi ve kurum çalışanlarının özverili çalışmaları ve değerli katkıları ile sonuçlanan bu çalışma neticesinde ihtiyaç analiz anketi revize edilerek terör ve tehlikeli mahkumlar konusunda personel eğitimlerinin güçlendirilmesi amacıyla bilgi elde edilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır.
 

Fotoğraflar