Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Arttırılması Projesi

Avrupa Konseyi tarafından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde yürütülecek olan “Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi”nin açılış konferansı 7 Kasım 2019 tarihinde Ankara Hilton Hotel’de gerçekleştirildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Uğurhan KUŞ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Yılmaz ÇİFTCİ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU, İsveç Krallığı Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın Magnus COLLET, İsviçre Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın Tiziano BALMELLİ, Kanada Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın Stephanie DUHAIME, Avrupa Konseyi Fon Mobilizasyonu ve Donör İsbirliği Bölüm Başkanı Sayın Matthew BARR, ve Adalet Bakanlığı müfettişleri, ceza infaz kurum müdürleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları üyeleri, Cumhuriyet savcıları, infaz hâkimleri, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve üniversiteler gibi proje paydaşları açılış konferansına katılım sağlamışlardır. Ayrıca açılış konferansı kapsamında ‘Ceza İnfaz Kurumlarında Bağımsız Sivil İzlemenin Önemi’ başlıklı ulusal ve uluslararası konuşmacıların katıldığı bir panel düzenlendi.

36 ay boyunca sürmesi planlanan, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının bağımsızlığını ve etkililiğini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir eğitimin sağlanmasını ve iç koordinasyon yoluyla cezaevi izleme konusunda tarafsızlığı ve şeffaflığı artırmayı amaçlayan ve toplam 1,600,000 Avro bütçeyle İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu (HRTF- Almanya, Birleşik Krallık, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, Lüksemburg ve Norveç) ve Kanada tarafından ortaklaşa finanse edilen proje bünyesinde açılış konferansını müteakiben projede şu ana kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin taraflara aktarılması, bundan sonraki süreçte 6 aylık faaliyet planlarının gözden geçirilmesi ve faaliyet başlıklarının gündeme getirilmesi amacıyla Genel Müdürümüz Sayın Yılmaz ÇİFTCİ'nin başkanlığında Donör ülke temsilcileri, Bakanlığımızın ilgili birimleri, Avrupa Konseyi yetkilileri, sivil izleme kurulu üyeleri, infaz hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları, sivil toplum örgütü temsilcileri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcilerinin katılımı ile projenin ilk Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
 

Fotoğraflar