Türkiye'deki Sivil İzleme Kurullarının (İK) Gelişim ihtiyaçlarının Değerlendirilmesine ilişkin Çalıştay Gerçekleştirildi

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Arttırılması Projesi kapsamında 19-20 Mart 2019 tarihlerinde icrası planlanan “Türkiye'deki Sivil İzleme Kurullarının Gelişimi ve İhtiyaçlarının Değerlendirilmesine İlişkin Çalıştay”, Genel Müdür Yardımcıları Yılmaz ÇİFTÇİ, Hasan AKCEVİZ, Daire Başkanları Fatih GÜNGÖR, Çelebi YILMAZ, tetkik hâkimleri, Avrupa Konseyi temsilcileri ve uzmanları ile farklı izleme kurullarından gelen üyelerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Konseyi'nin teknik desteğiyle yürütülmesi planlanan “Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Arttırılması Projesi” ile ceza infaz kurumlarında sivil denetimin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin hazırlık çalışmaları kapsamında izleme kurullarının bilgilendirilmesi, ihtiyaç ve önceliklerinin değerlendirilmesi, proje ile oluşturulacak eğitimlerin sürdürülebilirliğinin tartışılması ve kurulların koordinasyonunun güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Çalıştay programı, Avrupa Konseyi Ceza Hukuku İşbirliği Birimi Program Danışmanı Donche Boshkovski'nin, gündem ve çalışma amacını açıklamasının ardından Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz ÇİFTÇİ'nin açılış konuşması ile başlamıştır.

Sayın Yılmaz ÇİFTÇİ konuşmasında, "İzleme kurullarının oluşturulması ve bu zamana kadar geçen süre içerisinde çeşitli proje ve çalışmalarla etkinliklerinin artırılması yönündeki girişimlerle ceza infaz kurumları yönetiminin doğrudan izlenmesi, sorunların çözümünde toplumun katkısının sağlanması yönünde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ceza infaz sistemimizde, iki binli yılların başında başlayan reform çalışmalarının en önemli halkalarından biri de ‘Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları’ mekanizmasının hayata geçmesidir. Bu konudaki hedeflerimizi daha ileriye taşımak, izleme kurullarının etkinliğini en üst noktaya taşımak ve diğer denetim mekanizmaları ile işbirliğini ve koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla Avrupa Konseyi'nin teknik desteğiyle yürütülecek ‘Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Arttırılması Projesi’ne özel bir önem vermekteyiz." dedi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael INGLEDOW açılış konuşmasında; proje ile bağımsız sivil izleme kurulları tarafından gerçekleştirilen cezaevi ziyaretlerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu sistemin daha etkin hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ceza infaz kurumlarının bağımsız ve etkin bir şekilde izlenmesi ile ilgili uluslararası standart ve ilkeler konusunda Avrupa Konseyi Uzmanı ve Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) eski üyesinin sunumları ve tematik tartışmaların ardından çalıştayın ilk günü tamamlandı.

Çalıştayın ikinci gününde, Avrupa Konseyi uzmanları tarafından izleme kurullarının işbirliğinin geliştirilmesine yönelik sunum ve tartışma oturumu gerçekleştirilmiştir. Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Dr. Hüseyin ŞIK'ın "Türk İnfaz Sisteminde Şikayet ve Denetim Mekanizmaları" konulu sunumu ve bu konuya ilişkin fikir alışverişinden sonra çalıştay tamamlanmıştır.

Fotoğraflar